ВиК АД гр. Ловеч
 
 5500 гр.Ловеч, ул.“Райна Княгиня” № 1 А
 
тел. 068 651 112  факс 068 651 113  e-mail: info@wss-lovech.bg

ВиК АД гр. Ловеч - кратко представяне


Пречиствателна станция за отпадни води Ловеч


Водохващане Болуванджика


Вашите отзиви и препоръки


Quick Response CodeАктуална информация
Места с нарушено водоподаване 31-10-2014 петък.
31 октомври 2014 г.
гр. ЛОВЕЧ    

За подмяна на сградни водопроводни отклонения в кв. ЧЕРВЕН БРЯГ ще бъде временно спряна водата от 09:00 часа до 12:00 часа  за района на квартала.

Потребителите засегнати от това неудобство могат да получат допълнителна информация на телефони 068 651 165  и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч - Тотка Кънчева. 

 

Места с нарушено водоподаване 30-10-2014 четвъртък.
30 октомври 2014 г.
 гр. ЛЕТНИЦА

За отстраняване на авария на уличен водопровод (етернит Ø 125) бул. Никола Петков в гр. Летница ще бъде временно прекъснато водоподаването за високата зона на града в периода от 09:00 до 17:00 часа.

Потребителите засегнати от това неудобство могат да получат допълнителна информация на телефони 06941 24 70  и 0889 404 168 - Ръководител поделение - ВиК Летница.

 

Места с нарушено водоподаване 29-10-2014 сряда.
29 октомври 2014 г.
гр. ЛОВЕЧ    

Във връзка с отстраняване на авария на сградно водопроводно отклонение( ул. КЛОКОТНИЦА  № 11) ще бъде временно спряна водата от 10:00 часа до 14:00 часа за района на ул. АЛЕКСАНДЪР КУСЕВ, ул. ИНЖ. ПЕТЪР ИВАНЧЕВ, ул. КЛОКОТНИЦА ,ул. ТРЕТИ МАРТ, ул. ТУТУЛМИН, ул. ХАРМАНСКА, ул. ТУТРАКАН и ул. ГЕНЕРАЛ ДОБРОВОЛСКИ.

Потребителите засегнати от това неудобство могат да получат допълнителна информация на телефони 068 651 165  и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч - Тотка Кънчева. 

 гр. ЛЕТНИЦА
За отстраняване на авария на уличен водопровод (етернит Ø 125) бул. България в гр. Летница ще бъде временно прекъснато водоподаването за високата зона на града в периода от 09:00 до 16:00 часа.


Потребителите засегнати от това неудобство могат да получат допълнителна информация на телефони 06941 24 70  и 0889 404 168 - Ръководител поделение - ВиК Летница.

 

Места с нарушено водоподаване 28-10-2014 вторник.
28 октомври 2014 г.
гр. ЛОВЕЧ    

За подмяна на сградни водопроводни отклонения в кв. ЧЕРВЕН БРЯГ ще бъде временно спряна водата от 11:00 часа до 13:00 часа  за етажни собствености - бл. 120, бл. 121 и бл. 122.

Потребителите засегнати от това неудобство могат да получат допълнителна информация на телефони 068 651 165  и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч - Тотка Кънчева. 

 гр. ЛЕТНИЦА
За отстраняване на авария на уличен водопровод (етернит Ø 125) бул. Никола Петков в гр. Летница ще бъде временно прекъснато водоподаването за високата зона на града в периода от 09:00 до 17:00 часа.


Потребителите засегнати от това неудобство могат да получат допълнителна информация на телефони 06941 24 70  и 0889 404 168 - Ръководител поделение - ВиК Летница.

 

Места с нарушено водоподаване 27-10-2014 понеделник.
27 октомври 2014 г.
гр. ЛОВЕЧ    

За отстраняване на авария на уличен водопровод в кв. ЗДРАВЕЦ ще бъде временно спряна водата от 10:00 часа до 14:00 часа за района на квартала.

Потребителите засегнати от това неудобство могат да получат допълнителна информация на телефони 068 651 165  и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч - Тотка Кънчева. 

 

Места с нарушено водоподаване 24-10-2014 петък.
24 октомври 2014 г.
 община ТЕТЕВЕН
Във връзка с обилни валежи в района на водоизточниците "Болуванджика" и "Брестнишка лъка" и настъпилото силно замътване водоподаването за населени места -
гр. Т
ЕТЕВЕН и с. РИБАРИЦА е преустановено от 08:00 часа  до избистрянето на водоизточниците .


Потребителите засегнати от това неудобство могат да получат допълнителна информация на телефони 0678 52 311  и 0889 404 158 - Ръководител поделение - ВиК Тетевен инж. Христо Дончев.

 

Места с нарушено водоподаване 23-10-2014 четвъртък.
23 октомври 2014 г.
гр. ЛОВЕЧ    

За отстраняване на авария на уличен водопровод - ул. Могилата (до Затвора) ще бъде временно спряна водата от 10:00 часа до 16:00 часа за цялата СЕВЕРНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА.

Потребителите засегнати от това неудобство могат да получат допълнителна информация на телефони 068 651 165  и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч - Тотка Кънчева. 

 

Места с нарушено водоподаване 17-10-2014 петък.
17 октомври 2014 г.
 гр. ЛЕТНИЦА
За отстраняване на авария на уличен водопровод (стомана Ø 200) ул. Александър Стамболийски в гр. Летница ще бъде временно прекъснато водоподаването за високата зона на града в периода от 09:00 до 16:00 часа.


Потребителите засегнати от това неудобство могат да получат допълнителна информация на телефони 06941 24 70  и 0889 404 168 - Ръководител поделение - ВиК Летница.

 

Нарушено водоподаване за вторник 14-10-2014.
13 октомври 2014 г.
гр. ЛОВЕЧ    

За подмяна на сградни водопроводни отклонения в кв. ЧЕРВЕН БРЯГ ще бъде временно спряна водата от 09:00 часа до 17:00 часа 

Потребителите засегнати от това неудобство могат да получат допълнителна информация на телефони 068 651 165  и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч - Тотка Кънчева. 

 

Нарушено водоподаване за понеделник 13-10-2014.
13 октомври 2014 г.
 гр. ЛЕТНИЦА
За отстраняване на авария на уличен водопровод (етернит Ø 125) бул. Никола Петков в гр. Летница ще бъде временно прекъснато водоподаването за града в периода от 09:30 до 17:00 часа.


Потребителите засегнати от това неудобство могат да получат допълнителна информация на телефони 06941 24 70  и 0889 404 168 - Ръководител поделение - ВиК Летница..

гр. ЛОВЕЧ    

За отстраняване на авария на уличен водопровод - ул. ТЪРГОВСКА № 81, ще бъде временно спряна водата в района  между кръстовищата и с ул. АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ и ул. ПАНАЙОТ ВОЛОВ от 09:30 часа до 16:00 часа 

Потребителите засегнати от това неудобство могат да получат допълнителна информация на телефони 068 651 165  и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч - Тотка Кънчева. 

 

Временно прекъсване на водоподаване 09-10-2014г.
07 октомври 2014 г.

гр. Ловеч 
„В и К”АД ГРАД ЛОВЕЧ СЪОБЩАВА, ЧЕ ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАРИЕН РЕМОНТ НА МАГИСТРАЛЕН ВОДОПРОВОД „ЧЕРНИ ОСЪМ”, ЩЕ БЪДЕ СПРЯНО ВОДОПОДАВАНЕТО ЗА ГРАД ЛОВЕЧ НА 09.10.2014г. /ЧЕТВЪРТЪК/ ОТ 09.00 ДО 16.00ч., ЗА КВАРТАЛ „ГОЗНИЦА” ОТ 07.00 ДО 15.00ч.  

Потребителите засегнати от това неудобство могат да получат допълнителна информация на телефони 068 651 165  и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч - Тотка Кънчева.
 

 

Временно прекъсване на водоподаването 06-10-2014г.
06 октомври 2014 г.
 гр. ЛЕТНИЦА
За отстраняване на авария на магистрален водопровод (стомана Ø 400) в гр. Летница ще бъде временно прекъснато водоподаването за града в периода от 09:00 до 17:00 часа.


Потребителите засегнати от това неудобство могат да получат допълнителна информация на телефони 06941 24 70  и 0889 404 168 - Ръководител поделение - ВиК Летница..

гр. ЛОВЕЧ    

За подмяна на сградни водопроводни отклонения в кв. ЧЕРВЕН БРЯГ ще бъде временно спряна водата от 09:00 часа до 17:00 часа 

Потребителите засегнати от това неудобство могат да получат допълнителна информация на телефони 068 651 165  и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч - Тотка Кънчева. 

 

Временно прекъсване на водоподаване 03-10-2014г.
03 октомври 2014 г.

гр. Ловеч 
За подмяна на сградни водопроводни отклонения в кв. ЧЕРВЕН БРЯГ гр. ЛОВЕЧ ще бъде временно спряна водата от 10:00 часа до 17:00 часа

Потребителите засегнати от това неудобство могат да получат допълнителна информация на телефони 068 651 165  и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч - Тотка Кънчева.
 

 

Временно прекъсване на водоподаването 02-10-2014г.
02 октомври 2014 г.
 гр. ЛЕТНИЦА
За отстраняване на авария на уличен водопровод (стомана Ø 150) на бул. Никола Петков в гр. Летница ще бъде временно прекъснато водоподаването за високата част от града в периода от 08:00 до 17:00 часа.


Потребителите засегнати от това неудобство могат да получат допълнителна информация на телефони 06941 24 70  и 0889 404 168 - Ръководител поделение - ВиК Летница..

гр. ЛОВЕЧ    

За подмяна на сградни водопроводни отклонения в кв. ЧЕРВЕН БРЯГ ще бъде временно спряна водата от 09:00 часа до 17:00 часа 

На 01-10-2014г. при нерегламентирани изкопни дейности на ул. МОМЧИЛ в кв. ГОЗНИЦА е скъсан уличният водопровод (полиетилен Ø 90). Във връзка с извършваните възстановителни дейности, временно ще бъде прекъснато водоподаването на квартала в частта му откъм с. Радювене за периода от 12:00 часа до 15:00 часа

Потребителите засегнати от това неудобство могат да получат допълнителна информация на телефони 068 651 165  и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч - Тотка Кънчева.
 

 
Важни тел. номера

В работни дни
от 08:00
до 17:00

Център за обслужване на клиенти

068 651 152

за ВиК становища и разрешителни

068 651 163


Сертификати

плати on-line
плати on-line
   само за физически лица