ВиК АД гр. Ловеч
 
 5500 гр.Ловеч, ул.“Райна Княгиня” № 1 А
 
тел. 068 651 112  факс 068 651 113  e-mail: info@wss-lovech.bg

ВиК АД гр. Ловеч - кратко представяне


Пречиствателна станция за отпадни води Ловеч


Водохващане Болуванджика


Вашите отзиви и препоръки


Quick Response CodeАктуална информация
Места с нарушено водоподаване - петък
28 ноември 2014 г.

гр. Луковит
Във връзка с реконструкцията на водопроводната мрежа на  гр. Луковит - подмяна на водопроводни отклонения на улици  ул. ПРЕДЕЛ, ул. РАКОВСКА,  ул. НИКОЛА ВАПЦАРОВ  и ул. КОЗЛОДУЙ ще бъде временно спряна водата в района на посочените улици от 08:00 до 17:00 часа.

Потребителите засегнати от това неудобство могат да получат допълнителна информация на телефони 069 752 301  и 0889 404 154 - Ръководител поделение Луковит Цветан Атанасов.  

 

Места с нарушено водоподаване - четвъртък
27 ноември 2014 г.

гр. Луковит
Във връзка с реконструкцията на водопроводната мрежа на  гр. Луковит - подмяна на водопроводни отклонения на улици  ул. ПРЕДЕЛ, ул. РАКОВСКА,  ул. НИКОЛА ВАПЦАРОВ  и ул. КОЗЛОДУЙ ще бъде временно спряна водата в района на посочените улици от 08:00 до 17:00 часа.

Потребителите засегнати от това неудобство могат да получат допълнителна информация на телефони 069 752 301  и 0889 404 154 - Ръководител поделение Луковит Цветан Атанасов.  

 

Места с нарушено водоподаване - понеделник
24 ноември 2014 г.
гр. ЛОВЕЧ     
За подмяна на сградни водопроводни отклонения в кв. ЧЕРВЕН БРЯГ ще бъде временно спряна водата от 09:00 часа до 12:00 часа  за района на квартала. 
Временно ще бъдат затворени за движение на МПС следните участъци :
от кръстовището пред бл. 116 до кръстовището пред бл. 110
ул. ген. ТУТОЛМИН (от Мелта до Червен бряг).

Потребителите засегнати от това неудобство могат да получат допълнителна информация на телефони 068 651 165  и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч - Тотка Кънчева. 


 

Места с нарушено водоподаване - петък
21 ноември 2014 г.
гр. ЛОВЕЧ     
Във връзка с реконструкцията на водопроводната мрежа на квартал ДРЪСТЕНЕ ще бъде временно спряна водата от 09:30 часа до 14:00 часа  за района на квартала.

След замътване при водоизточниците е обявен е режим за селата Горно Павликени и Къкрина. Повече информация в секция   Населени места с режим .

 

Потребителите засегнати от това неудобство могат да получат допълнителна информация на телефони 068 651 165  и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч - Тотка Кънчева. 

 

Места с нарушено водоподаване - вторник
18 ноември 2014 г.
гр. ЛОВЕЧ     
За подмяна на сградни водопроводни отклонения в кв. ЧЕРВЕН БРЯГ ще бъде временно спряна водата от 09:00 часа до 15:00 часа  за района на квартала. 

Потребителите засегнати от това неудобство могат да получат допълнителна информация на телефони 068 651 165  и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч - Тотка Кънчева. 

 

Места с нарушено водоподаване - понеделник
17 ноември 2014 г.

   гр. ЛОВЕЧ
За извършване на ремонт на водопроводно отклонение ще бъде временно спряна водата от 15:00 до 17:00 часа за района на ИЗТОЧНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА.
Потребителите засегнати от това неудобство могат да получат допълнителна информация на телефони 068 651 165  и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч - Тотка Кънчева.

 

Места с нарушено водоподаване - събота
15 ноември 2014 г.
гр. ЛОВЕЧ    

За отстраняване на мащабна авария в кв. ЗДРАВЕЦ ще бъде временно спряна водата от 14:00 часа до 18:00 часа  за района на квартала. Предполагаемото време необходимо за пълното отстраняване на аварията е до 14:00 на неделя 16 ноември 2014г. В тази връзка се очаква ново прекъсване на водата в квартала от 20:00 часа днес .

Потребителите засегнати от това неудобство могат да получат допълнителна информация на телефони 068 651 165  и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч - Тотка Кънчева. 

 

Места с нарушено водоподаване - петък
14 ноември 2014 г.
гр. ЛОВЕЧ     
За изпълнението на проект реконструкция на водопроводната мрежа в кв. ЧЕРВЕН БРЯГ ще бъде временно спряна водата от 09:00 часа до 12:00 часа  за района на ОУ Тодор Кирков и жилищни блокове - 115 и 116

Потребителите засегнати от това неудобство могат да получат допълнителна информация на телефони 068 651 165  и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч - Тотка Кънчева. 

 

Места с нарушено водоподаване - сряда
12 ноември 2014 г.
гр. ЛОВЕЧ     
За подмяна на сградни водопроводни отклонения в кв. ЧЕРВЕН БРЯГ ще бъде временно спряна водата от 10:00 часа до 15:00 часа  за района на квартала. 

Потребителите засегнати от това неудобство могат да получат допълнителна информация на телефони 068 651 165  и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч - Тотка Кънчева. 

 

Места с нарушено водоподаване - вторник
11 ноември 2014 г.
гр. ЛОВЕЧ     
За подмяна на сградни водопроводни отклонения в кв. ЧЕРВЕН БРЯГ ще бъде временно спряна водата от 09:00 часа до 17:00 часа  за района на квартала. 

Потребителите засегнати от това неудобство могат да получат допълнителна информация на телефони 068 651 165  и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч - Тотка Кънчева. 

 

Места с нарушено водоподаване - понеделник
10 ноември 2014 г.
гр. ЛОВЕЧ     
Във връзка с отстраняване на нововъзникнала авария на уличен водопровод в кв. ЧЕРВЕН БРЯГ ще бъде временно спряна водата от 14:00 часа до 18:00 часа  за района на квартала. 
Потребителите засегнати от това неудобство могат да получат допълнителна информация на телефони 068 651 165  и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч - Тотка Кънчева. 

 

 

Места с нарушено водоподаване - четвъртък
06 ноември 2014 г.
гр. ЛОВЕЧ    

За подмяна на сградни водопроводни отклонения в кв. ЧЕРВЕН БРЯГ ще бъде временно спряна водата от 09:00 часа до 12:00 часа  за района на квартала.

Във връзка с неконтролирана равномерност във водоподаването на няколко етажни собствености в кв. ЗДРАВЕЦ, с цел отстраняването и, както и за установяване на причините ще бъде временно спряна водата от 10:00 часа до 16:00 часа  за района на квартала.
Обновление: Прекъсването за кв. Здравец се удължава до 18:00 часа.

Потребителите засегнати от това неудобство могат да получат допълнителна информация на телефони 068 651 165  и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч - Тотка Кънчева. 

 

Места с нарушено водоподаване - сряда
05 ноември 2014 г.
гр. ЛОВЕЧ    

За профилактика на водопроводната мрежа в кв. ЗДРАВЕЦ ще бъде временно спряна водата от 09:00 часа до 16:00 часа  за района на квартала.

Потребителите засегнати от това неудобство могат да получат допълнителна информация на телефони 068 651 165  и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч - Тотка Кънчева. 

 

Места с нарушено водоподаване - вторник
04 ноември 2014 г.
гр. ЛОВЕЧ    

За подмяна на сградни водопроводни отклонения в кв. ЧЕРВЕН БРЯГ ще бъде временно спряна водата от 11:00 часа до 15:00 часа  за района на квартала.

Потребителите засегнати от това неудобство могат да получат допълнителна информация на телефони 068 651 165  и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч - Тотка Кънчева. 

 

Места с нарушено водоподаване - понеделник
03 ноември 2014 г.
гр. ЛОВЕЧ    

За подмяна на сградни водопроводни отклонения в кв. ЧЕРВЕН БРЯГ ще бъде временно спряна водата от 09:00 часа до 12:00 часа  за района на квартала.

Потребителите засегнати от това неудобство могат да получат допълнителна информация на телефони 068 651 165  и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч - Тотка Кънчева. 

 

Места с нарушено водоподаване - петък
31 октомври 2014 г.
гр. ЛОВЕЧ    

За подмяна на сградни водопроводни отклонения в кв. ЧЕРВЕН БРЯГ ще бъде временно спряна водата от 09:00 часа до 12:00 часа  за района на квартала.

Потребителите засегнати от това неудобство могат да получат допълнителна информация на телефони 068 651 165  и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч - Тотка Кънчева. 

 

Места с нарушено водоподаване - четвъртък
30 октомври 2014 г.
 гр. ЛЕТНИЦА

За отстраняване на авария на уличен водопровод (етернит Ø 125) бул. Никола Петков в гр. Летница ще бъде временно прекъснато водоподаването за високата зона на града в периода от 09:00 до 17:00 часа.

Потребителите засегнати от това неудобство могат да получат допълнителна информация на телефони 06941 24 70  и 0889 404 168 - Ръководител поделение - ВиК Летница.

 
Важни тел. номера

В работни дни
от 08:00
до 17:00

Център за обслужване на клиенти

068 651 152

за ВиК становища и разрешителни

068 651 163


Сертификати

плати on-line
плати on-line
   само за физически лица