ВиК АД гр. Ловеч
 
 5500 гр.Ловеч, ул.“Райна Княгиня” № 1 А
 
тел. 068 651 112  факс 068 651 113  e-mail: info@wss-lovech.bg

ВиК АД гр. Ловеч - кратко представяне


Пречиствателна станция за отпадни води Ловеч


Водохващане Болуванджика


Вашите отзиви и препоръки


Quick Response CodeАктуална информация
Места с нарушено водоподаване - вторник
24 март 2015 г.

 Във връзка с отстраняване на авария на уличен водопровод - ул. ХАН КУБРАТ ще бъде временно спряна водата от 09:00 часа до 17:00 часа за района на ИЗТОЧНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА.

 За извършване на планирани ВиК дейности по изпълнението на реконструкция на вътрешна водопроводната мрежа в кв. ЧЕРВЕН БРЯГ ще бъде временно спряна водата от 10:30 часа до 14:30 часа  за следните обекти : бл. 115, бл. 116 ОДЗ СЛЪНЦЕ (ясла и детска градина) СОУ ТОДОР КИРКОВ и ИМПРЕСИЯ ООД.

Потребителите засегнати от това неудобство могат да получат допълнителна информация на телефони 068 651 165  и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч - Тотка Кънчева. 

 

Места с нарушено водоподаване - сряда
18 март 2015 г.

  гр. ЛОВЕЧ
Във връзка с изпълнение на планиран ремонт на водопровода за обект "ПОКРИТ МОСТ" ще бъде временно спряна водата от 09:00 часа до 12:00 часа за района на кв. ВАРОША.

Потребителите засегнати от това неудобство могат да получат допълнителна информация на телефони 068 651 165  и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч - Тотка Кънчева. 

 

Места с нарушено водоподаване - понеделник
16 март 2015 г.

  гр. ЛОВЕЧ
За отстраняване на авария на уличен водопровод до бл. 213 ще бъде временно спряна водата от 09:00 часа до 15:00 часа за района на жил. кв. ЗДРАВЕЦ и СЕВЕРНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА.

Потребителите засегнати от това неудобство могат да получат допълнителна информация на телефони 068 651 165  и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч - Тотка Кънчева. 

 

Съобщение ПП Луковит
16 март 2015 г.

ВиК АД гр. Ловеч ПП Луковит съобщава, че поради замътване на водата от езеро „Златна Панега” от 17.03.2015г. ще бъде въведен режим на водоподаване за гр. Луковит както следва:
От 08.00 ч на 17.03.2015 г. до 8.00 ч на 18.03.2015 г. без вода ще бъдат ул. „Кирил и Методи”, ул. Предел”, ул. Раковска” и прилежащите към тях.
От 08.00 ч на 18.03.2015 г. до 08.00 ч на 19.03.2015 г. без вода ще бъдат ул. „Оряховска”, ул „Иван Вазов”, ул. „Княз Борис”, кв. „Чукара” и др. прилежащи улици.

Горепосоченият режим ще се провежда на 24 часа до избистрянето на извора.
Без вода ще останат с. Тодоричене, с. Петревене, с. Румянцево, с. Карлуково и с. Беленци.

Потребителите засегнати от това неудобство могат да получат допълнителна информация на телефони 069 752 301  и 0889 404 154 - Цветан Атанасов.  

 

Места с нарушено водоподаване - петък
13 март 2015 г.

  гр. ЛОВЕЧ
За отстраняване на авария на водопроводно отклонение - ул. АНА ПРЕДИЧ № 8 ще бъде временно спряна водата от 09:00 часа до 12:00 часа за района на бл. ПЕНЬО ПЕНЕВ,ул. АК. ИВАН УРУМОВ ,ул. АНА ПРЕДИЧ ,ул. ГРАФ ИГНАТИЕВ, ул. ОДРИН, ул. ОТЕЦ КЛИМЕНТ, ул. ПАСТОР СТЕФАН ГЕЧЕВ, ул. ПРОФ. Д-Р НИКОЛА СЯРОВ, ул. ПРОФ. СТЕФАН ВАТЕВ, ул. СТАРА ПЛАНИНА, ул. УСТА КОЛЬО ФИЧЕТО, ул. ХАН ОМУРТАГ, ул. ЧЕРНО МОРЕ .

Потребителите засегнати от това неудобство могат да получат допълнителна информация на телефони 068 651 165  и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч - Тотка Кънчева. 

 

Места с нарушено водоподаване - четвъртък
12 март 2015 г.

  гр. ЛОВЕЧ
Поради замътване на водоизточник "Първа ПС - Кайнака", ще бъде временно спряна водата за района на с. КЪКРИНА в периода от 08:00 до 17:00 часа.

За отстраняване на авария на уличен водопровод до бл. 207 ще бъде временно спряна водата от 13:00 часа до 17:00 часа за района на кв. ЗДРАВЕЦ .

Потребителите засегнати от това неудобство могат да получат допълнителна информация на телефони 068 651 165  и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч - Тотка Кънчева. 

 

Места с нарушено водоподаване - сряда
11 март 2015 г.

  гр. ЛОВЕЧ
За отстраняване на авария на водопроводно отклонение за бл. 204 ще бъде временно спряна водата от 09:00 часа до 15:00 часа за района на кв. ЗДРАВЕЦ .

Потребителите засегнати от това неудобство могат да получат допълнителна информация на телефони 068 651 165  и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч - Тотка Кънчева. 

 

Съобщение ПП Луковит
10 март 2015 г.

ВиК АД гр. Ловеч ПП Луковит съобщава, че във връзка с реализацията на интегриран проект за подобряване на водния цикъл на гр. Луковит и наложителното подвързване на нови водопроводи ,  ще бъде временно спряна водата от 08:00 на 10-03-2015г. до 17:00 часа на 13-03-2015г. за ул. ИВАН ВАЗОВ.

Потребителите засегнати от това неудобство могат да получат допълнителна информация на телефони 069 752 301  и 0889 404 154 - Цветан Атанасов.  

 
Важни тел. номера

В работни дни
от 08:00
до 17:00

Център за обслужване на клиенти

068 651 152

за ВиК становища и разрешителни

068 651 163


Сертификати

плати on-line
плати on-line
   само за физически лица