ВиК АД гр. Ловеч
 
 5500 гр.Ловеч, ул.“Райна Княгиня” № 1 А
 
тел. 068 651 112  факс 068 651 113  e-mail: info@wss-lovech.bg

ВиК АД гр. Ловеч - кратко представяне


Пречиствателна станция за отпадни води Ловеч


Водохващане Болуванджика


Вашите отзиви и препоръки


Quick Response CodeАктуална информация
Места с нарушено водоподаване - сряда
21 януари 2015 г.
гр. ЛОВЕЧ    

За отстраняване на авария на уличен водопровод - бул. ОСВОБОЖДЕНИЕ (до ПГ по механоелектроника) ще бъде временно спряна водата от 08:00 часа до 16:00 часа за цялата СЕВЕРНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА.

Потребителите засегнати от това неудобство могат да получат допълнителна информация на телефони 068 651 165  и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч - Тотка Кънчева. 

 

Места с нарушено водоподаване - вторник
20 януари 2015 г.

 Във връзка с отстраняване на авария на уличен водопровод - ул. РАКИТА ще бъде временно спряна водата от 12:00 часа до 17:00 часа за района на ул. ГАБРАКА,  ул. ПАНО РОГОЗАРОВ, ул. ПИРИН и ул. ЧУКЛА  .

Потребителите засегнати от това неудобство могат да получат допълнителна информация на телефони 068 651 165  и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч - Тотка Кънчева. 

 

Места с нарушено водоподаване - четвъртък
15 януари 2015 г.

 Във връзка с отстраняване на авария на уличен водопровод - ул. ХАН КУБРАТ ще бъде временно спряна водата от 09:00 часа до 16:00 часа за района на ИЗТОЧНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА.

Потребителите засегнати от това неудобство могат да получат допълнителна информация на телефони 068 651 165  и 0889 404 166 - Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч - Тотка Кънчева. 

 
Важни тел. номера

В работни дни
от 08:00
до 17:00

Център за обслужване на клиенти

068 651 152

за ВиК становища и разрешителни

068 651 163


Сертификати

плати on-line
плати on-line
   само за физически лица